top of page

אימון אישי

חיים ~ קריירה ~ מערכות יחסים

תוכנית של 12 מפגשים - 60 דק׳ למפגש (מפגש ראשון נמשך 90 דק׳)

  • לומדים להכיר אחד את השני ובונים את הכימייה

  •  המצב המצוי - מה עוצר אותך? מה השינוי המבוקש?

  • המצב הרצוי - הצבת יעדים ומטרות. מהו החזון שלך?

  • בניית התוכנית - צעד אחר צעד נבנה תוכנית להגשמת היעדים

 

  מתחילים את המסע המשותף - יד ביד (כי שניים חזקים מאחד)

תוכנית של 16  מפגשים - 60 דק׳ למפגש (מפגש ראשון נמשך 90 דק׳)

  • ליעדים ארוכי טווח

relationship.jpg
Sunrise
Looking Out to the Lake
bottom of page