top of page
גוף ונפש

תוכנית של 16 מפגשים - 60 דק׳ למפגש (מפגש ראשון נמשך 90 דק׳)

  • לומדים להכיר אחד את השני ובונים את הכימייה

  • הערכת המצב הפיזי

    • מגבלות גופניות ורפואיות​

  •  המצב המצוי - מה עוצר אותך? מה השינוי המבוקש?

  • המצב הרצוי - הצבת יעדים ומטרות. מהו החזון שלך?

  • בניית התוכנית - צעד אחר צעד נבנה תוכנית להגשמת היעדים

  • מתחילים את המסע המשותף - יד ביד (כי שניים חזקים מאחד)

יחד נחזק את הגוף ואת הנפש כאחד

bottom of page